Ly tròn xéo

Tên sản phẩm

Ly tròn xéo số 1

Ly tròn xéo số 2

Ly tròn xéo số 3

Ly tròn xéo số 4

Ly tròn xéo số 5

Mã sản phẩm

8936050075601

8936050075618

8936050075625

8936050075632

8936050075649

Kích cỡ

14*12*Đ10CM

13*11*Đ9CM

12*10*Đ8CM

9*9*Đ6CM

7*7*Đ5CM

Đơn vị

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái


0 VNĐ

Sản phẩm liên quan