Khay vuông

Tên sản phẩm

 

Khay vuông 

Khay vuông 

Khay vuông 

Khay vuông 

Khay vuông 

Khay vuông

Khay vuông 

 

Mã sản phẩm

 

8936050071849

8936050071825

8936050071832

8936050071726

8936050072143

8936050072150

8936050072167

 

Kích cỡ

 

11*11*H6CM

13*13*H6CM

15*15*H6CM

17*17*H6CM

20*20*H6CM

25*25*H6CM

30*30*H6CM

 

Đơn vị

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái


0 VNĐ

Sản phẩm liên quan