Khay oval

Tên sản phẩm

Khay oval lớn 

khay oval đại

Khay oval nhỏ

khay oval trung

Mã sản phẩm

8936050075656

Kích cỡ

24*30*H8CM

25*35*H8CM

15*25*H6CM

20*28*H7CM

Đơn vị

Cái

Cái

Cái

Cái


0 VNĐ

Sản phẩm liên quan