Khay chữ nhật dài

Tên sản phẩm

 

Rổ dài mây lớn

Rổ dài mây đại

Rổ dài mây nhỏ

Rổ dài mây trung

Mã sản phẩm

 

8936050072037

8936050072044

8936050072013

8936050072020

 

Kích cỡ

 

12*35*H7CM

15*40*H9CM

8*25*H5CM

10*30*H6CM

Đơn vị

Cái

Cái

Cái

Cái


0 VNĐ

Sản phẩm liên quan