Sale

Hộp khăn giấy vuông

Tên sản phẩm

Hộp khăn vuông nhỏ

Hộp khăn vuông trung

Hộp khăn vuông lớn

Hộp khăn vuông đại

Mã sản phẩm

8936050072648

8936050072655

8936050072662

8936050072679

Kích cỡ

11*11*H7CM

13*13*H8CM

15*15*H9CM

17*17*H10CM

Đơn vị

Cái

Cái

Cái

Cái

Giá

40.000đ

46.000đ

70.000đ

80.000đ

 

 

0 VNĐ

Sản phẩm liên quan